Home wallbox 0 - 22 kW

Zaprojektowany do użytku domowego, bezpośrednio w garażu

Stacje ładowania AC do 22 kW

Przeznaczone do użytku domowego, a także w miejscach komercyjnych, parkingach, hotelach, restauracjach, miejscach odpoczynku, garażach, centrach handlowych.

Stacje ładowania DC do 200 kW

Przeznaczone do użytku w obiektach komercyjnych, parkingach, hotelach, restauracjach, miejscach odpoczynku, garażach, centrach handlowych.